Công nghệ vợt cầu lông Lining

NANO-ALLOY TECHNOLOGY

12-12-2023 10:05:28

NANO-ALLOY TECHNOLOGY là công nghệ vật liệu mới được phát triển trên các cây vợt cầu lông Lining, cô...

3D BREAK-FREE TECHNOLOGY

29-11-2023 14:28:41

3D BREAK-FREE TECHNOLOGY là công nghệ mới của Li-Ning áp dụng cấu trúc Break Free Frame ba chiều. Cô...

SUPERB CARBON

29-11-2023 12:02:09

SUPURB CARBON là công nghệ vợt Lining với chất liệu độc đáo sử dụng vật liệu than chì Carbon thế hệ ...

AERONAUT TECHNOLOGY PLATFORM

29-11-2023 09:59:01

AERONAUT TECHNOLOGY PLATFORM là công nghệ của hãng Lining được tích hợp lên dòng vợt cầu lông Lining...

FLEXIBLE CONE

28-11-2023 15:55:33

FLEXIBLE CONE là công nghệ của hãng Lining được áp dụng lên trục vợt cầu lông. Công nghệ này tập tru...

RESILE SHAFT

28-11-2023 15:52:51

RESILE SHAFT là công nghệ của hãng Lining được áp dụng lên trục vợt cầu lông. Kết hợp với khoa học t...

ULTRA CARBON BUILD

28-11-2023 15:03:53

ULTRA CARBON BUILD là công nghệ của Lining được tích hợp lên khung vợt cầu lông. Sợi carbon đàn hồi ...

SPEED RACKET

28-11-2023 14:58:09

SPEED RACKET là công nghệ của hãng Lining được tích hợp lên khung vợt cầu lông. Khung vợt có trọng t...

ACC-RIF TECH

28-11-2023 14:35:00

ACC-RIF TECH là công nghệ vợt cầu lông của Lining sử dụng sợi carbon mô đun cao và nhựa hợp kim nano...

BIO-INNER-CONE

27-11-2023 09:12:29

BIO-INNER-CONE là công nghệ của Lining được áp dụng lên trục vợt cầu lông, đem lại sự khác biệt với ...

LOCKING CUBIC

27-11-2023 09:08:29

Công nghệ LOCKING CUBIC của hãng Lining trang bị những grommets có rãnh mỏng khóa sâu vào vợt cầu lô...

3D CALIBAR TECHNOLOGY PLATFORM

27-11-2023 09:02:55

3D CALIBAR TECHNOLOGY PLATFORM là công nghệ của hãng Lining được tích hợp lên dòng vợt cầu lông Lini...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng