3D BREAK-FREE TECHNOLOGY

5 tháng trước, lúc 14:41
VNBSports

3D BREAK-FREE TECHNOLOGY là công nghệ mới của Li-Ning áp dụng cấu trúc Break Free Frame ba chiều. Công nghệ này giúp giảm 10,5% sức cản không khí cho phép cải thiện tốc độ swing. Từ đó cải thiện tốc độ xoay để tạo ra tốc độ bay của cầu tăng 4,9%.

Công nghệ 3D BREAK-FREE TECHNOLOGY của vợt cầu lông Lining

 

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ 3D BREAK-FREE TECHNOLOGY

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng