Chính sách

Chính sách đổi trả,hoàn tiền

02-12-2023 10:13

- Trường hợp quý khách mua hàng trực tiếp tại chi nhánh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline chi ...

Chính sách bảo hành

02-12-2023 10:13

1. Các trường hợp đủ điều kiện bảo hành - Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành. - Sản phẩm bị ...

Chính sách xử lý khiếu nại

02-12-2023 10:12

1. Khiếu nại về sản phẩm và bảo hành: - Đối với quý khách mua hàng trực tiếp tại chi nhánh, gửi v...

Chính sách vận chuyển

02-12-2023 10:09

Chính sách vận chuyển và giao nhận (Áp dụng cho khách hàng ở xa, có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hàn...

Điều khoản sử dụng

12-04-2024 14:52

Xin chào bạn đến với Website: ShopVNB.com của Công ty TNHH VNB Sports! Chúng tôi có thể cập nhật các...

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

12-04-2024 14:50

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin  Website: https://shopvnb.com/ không bán, chia sẻ hay t...

Chính sách nhượng quyền

08-05-2024 14:11

Nhượng quyền thương hiệu là hình thức cho phép một tổ chức hay một cá nhân được phép kinh doanh hàng...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng