Chính sách

Chính sách đổi trả,hoàn tiền

02-12-2019 10:13:55

- Trường hợp quý khách mua hàng trực tiếp tại chi nhánh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline chi ...

Chính sách bảo hành

02-12-2019 10:13:11

1. Các trường hợp đủ điều kiện bảo hành - Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành. - Sản phẩm bị ...

Chính sách xử lý khiếu nại

02-12-2019 10:12:22

1. Khiếu nại về sản phẩm và bảo hành: - Đối với quý khách mua hàng trực tiếp tại chi nhánh, gửi v...

Chính sách vận chuyển

02-12-2019 10:09:42

Chính sách vận chuyển và giao nhận (Áp dụng cho khách hàng ở xa, có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hàn...

Điều khoản sử dụng

12-04-2019 14:52:17

Xin chào bạn đến với Website: ShopVNB.com của Công ty TNHH VNB Sports! Chúng tôi có thể cập nhật các...

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

12-04-2019 14:50:38

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin  Website: https://shopvnb.com/ không bán, chia sẻ hay t...

Chính sách nhượng quyền

12-04-2019 14:47:03

Nhượng quyền thương hiệu là hình thức cho phép một tổ chức hay một cá nhân được phép kinh doanh hàng...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng