RESILE SHAFT

3 tháng trước, lúc 15:51
VNBSports

RESILE SHAFT là công nghệ của hãng Lining được áp dụng lên trục vợt cầu lông. Kết hợp với khoa học tiên tiến cùng thành tựu công nghệ và đo lường, một vật liệu đàn hồi độc đáo và công nghệ sản xuất được áp dụng để nâng cao độ cứng của vợt, từ đó giúp đũa vợt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu để thực hiện các cú đánh nhanh liên tiếp.

công nghệ RESILE SHAFT của vợt cầu lông Lining

 

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ RESILE SHAFT

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng