Anh chàng áo cam kia là ai mà trông quen thế nhỉ ? <3

29-05-2022 00:57
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Từng là một đồng đội...và giờ kim luôn là chỉ đạo"võ thuật" nữa thì anh Dea bá thế là đúng rồi! 

May là anh chỉ đạo thôi đấy nhé ! Để anh mà vào với ku Dea thì mấy chú xác định luôn ! 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng