Đến anh Lee còn đôi lúc thế này thì đừng vội nản nhé !

29-05-2022 11:58
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Anh Lee đôi khi còn nện nguyên quả xuống sân thế này thì nhà mình việc gì phải nản nhỉ ? 

Mem nhà mình bao lâu thì lại dính một quả thế này ? Xác định đứt lưới 100% 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng