Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt <3 !!

29-05-2022 11:49
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Những pha trickshots làm bạn còn phải ngớ người khi xem thì đối thủ của anh đứng hình là phải rồi.. 

Hãy xem anh ấy cho đối thủ một cảm giác bị troll thốn như thế nào cả nhà nhé 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng