Tốc độ bay thế này có kip để thủ không cả nhà !

23-05-2022 02:47
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Tốc độ của viên đạn súng lục là 500-600 km/h cả nhà nhỉ ?

Cầu bay với tốc độ 408km/h thì sao đây các bạn ! Có kịp để thủ không? 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng