Một góc quay không thể chất hơn ! <3

23-05-2022 03:07
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Bộ pháp di chuyển quá nhẹ nhàng và đầy kĩ thuật của hai tay vợt nhé cả nhà ! 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng