Tài năng trẻ của cường quốc cầu lông là như vậy đó ! <3

13-05-2023 13:45
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 56 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Bật tung loa và thưởng thức nhé cả nhà

Thế hệ trẻ nước người ta đánh đấm chỉ thế thôi đó

Nghe mấy cu cậu đập mà rát tai quá


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng