Đơn giản chỉ là anh ấy quá nhiều chiêu trò... <3

28-06-2022 15:56
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Bộ pháp của anh ấy có thể đã đạt đến thượng thừa rồi phải không cả nhà ! 

Chỉ còn cách đồng cảm với đối thủ của anh ấy mà thôi !  Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng