Có lẽ trọng tài đang chỉ hai anh cách tiết kiệm nhỉ ? :D

02-07-2022 06:24
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Muốn đổi trái cầu thôi mà đôi khi khổ lắm cả nhà ạ ! 

Có mem nào biết sao trọng tài lại quá khó khăn trong tình huống này không nào ? 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng