Công nghệ giày cầu lông Yonex

HYBRID UPPER

15-12-2023 10:59:56

Công nghệ HYBRID UPPER của giày cầu lông Yonex được hãng trạng bị trên các đôi giày cầu lông chuyên ...

OUTDOOR SOLE

14-12-2023 16:22:58

OUTDOOR SOLE là công nghệ đế giày độc đáo của Yonex được áp dụng riêng cho các đôi giày cầu lông phụ...

DOUBLE RACHEL MESH

11-12-2023 14:45:12

DOUBLE RACHEL MESH là loại lưới siêu mịn được phát triển trên các đôi giày cầu lông Yonex với tính n...

LATERAL SHELL AND STABILITY REINFORCEMENT

11-12-2023 11:38:28

Công nghệ LATERAL SHELL AND STABILITY REINFORCEMEN của hãng Yonex sử dụng tấm cao su cứng có cấu trú...

DURABLE SKIN

06-12-2023 14:27:05

DURABLE SKIN (CASCADE DRIVE) là công nghệ của Yonex áp dụng lên thân giày cầu lông. Công nghệ sử dụn...

MEMORY FORM INSOLE

06-12-2023 14:23:12

MEMORY FORM INSOLE là công nghệ của hãng Yonex tích hợp lên lót giày cầu lông. Phần lót giày bên tro...

PHYLON MIDSOLE

06-12-2023 14:13:38

PHYLON MIDSOLE là công nghệ được sử dụng trong phần đế giữa của đôi giày cầu lông Yonex, giúp giảm t...

HIGH PEEL PU

06-12-2023 14:06:13

HIGH PEEL PU là công nghệ nâng cao độ bền của hãng Yonex được tích hợp lên toàn bộ thân giày cầu lôn...

TRU CUSHION INSOLE

06-12-2023 14:01:49

TRU CUSHION INSOLE là công nghệ của hãng Yonex tích hợp lên lót giày cầu lông. Công nghệ cung cấp kh...

DOUBLE FOOT STABILIZER

06-12-2023 11:21:12

DOUBLE FOOT STABILIZER là công nghệ bền bỉ áp dụng lên đế giày cầu lông Yonex. Công nghệ này được th...

SNAP BACK ACTION

06-12-2023 11:12:13

SNAP BACK ACTION là công nghệ của hãng Yonex giúp tăng cường độ nảy của đế giày, điều này giúp cung ...

POWER CUSHION

06-12-2023 09:44:29

Công nghệ POWER CUSHION là công nghệ độc quyền được phát triển lâu đời trên hầu hết các dòng giày Yo...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng