TRU CUSHION INSOLE

8 tháng trước, lúc 14:49
VNBSports

TRU CUSHION INSOLE là công nghệ của hãng Yonex tích hợp lên lót giày cầu lông. Công nghệ cung cấp khả năng hấp thụ sốc, phục hồi nén nhanh chóng và khả năng phục hồi cao ở phần đệm.

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông Yonex TRU CUSHION INSOLE

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng