Công nghệ giày cầu lông Felet

FOAM COMFORT

22-11-2023 14:51:03

FOAM COMFORT là công nghệ của hãng Felet được tích hợp lên đế ngoài của đôi giày cầu lông. Công nghệ...

ANTI-SLIP

22-11-2023 14:49:21

ANTI-SLIP là công nghệ của Felet được áp dụng trên đế ngoài của đôi giày cầu lông. Công nghệ sử dụng...

NANO CUSHION GEL & FORM

22-11-2023 14:44:00

NANO CUSHION GEL & FORM là công nghệ của Felet được tích hợp trên miếng đệm của đôi giày cầu lông. Đ...

CUSHION BOARO TẦNG 2

22-11-2023 14:42:21

CUSHION BOARO TẦNG 2 là công nghệ được tích hợp lên trên giày cầu lông Felet. Công nghệ này giúp giả...

CUSHION TECH INSOLE

22-11-2023 14:40:55

CUSHION TECH INSOLE là công nghệ của hãng Felet được áp dụng lên lót giày cầu lông. Công nghệ này gi...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng