CUSHION BOARO TẦNG 2

5 tháng trước, lúc 14:21
VNBSports

CUSHION BOARO TẦNG 2 là công nghệ được tích hợp lên trên giày cầu lông Felet. Công nghệ này giúp giảm thiểu tác động từ bên ngoài, đồng thời giảm chấn cho toàn bộ bàn chân khi tiếp xúc với mặt sân.

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông Felet CUSHION BOARO TẦNG 2

 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng