Công nghệ giày cầu lông Asics

SOCKLINER

22-11-2023 15:21:29

SOCKLINER là công nghệ của hãng Asics được áp dụng lên lót giày cầu lông. Lót giày được sản xuất với...

DURABLE TOE AND HEEL COUNTER

22-11-2023 15:19:58

DURABLE TOE AND HEEL COUNTER là công nghệ của hãng Asics được tích hợp lên phần mũi giày cầu lông. C...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng