SOCKLINER

5 tháng trước, lúc 15:29
VNBSports

SOCKLINER là công nghệ của hãng Asics được áp dụng lên lót giày cầu lông. Lót giày được sản xuất với quy trình nhuộm hiện đại giúp giảm lượng nước sử dụng khoảng 33% và lượng khí thải carbon khoảng 45% so với công nghệ nhuộm thông thường.

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông Asics Sockliner

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng