Các bạn đã trải qua một tuổi thơ dữ dội như thế ? <3

06-07-2022 15:26
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Ngày đầu cầm vợt lon ton vào sân có bao giờ các bạn đã lao thẳng vào cột lưới như cậu nhóc này chưa ? 

Tuổi thơ đúng dữ dội của lông thủ nhà mình đây mà ! 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng