Đã từng có một Kento Momota đẳng cấp như thế ! <3

16-07-2022 09:37
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Một tài năng có lẽ vào dạng bậc nhất Nhật Bản !

Có thể anh ấy sẽ quay trở lại nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang còn nhớ về một Kento xuất sắc như thế này !


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng