Anh ấy ve đập có khi còn mạnh hơn đập thuận tay ấy nhỉ ? <3

06-07-2022 15:19
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Một tình huống mà có lẽ đối thủ của anh đã tưởng ngon ăn...Nào ai ngờ...

Bị bẻ lưng như thế mà anh ấy còn ve được trái cầu đúng kinh điển cả nhà ạ ! Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng