ULTRA CARBON

5 tháng trước, lúc 11:19
VNBSports

ULTRA CARBON là công nghệ chất liệu của hãng Lining được áp dụng phổ biến trên khung vợt cầu lông. Công nghệ này sử dụng chất liệu có độ bền và độ cứng cao hơn để tránh biến dạng khung và chống xoắn hiệu quả. Cung cấp cho bạn điểm tấn công chính xác và ổn định hơn.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Lining ULTRA CARBON

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng