TURBO CHARGING TECHNOLOGY

5 tháng trước, lúc 10:29
VNBSports

TURBO CHARGING TECHNOLOGY là công nghệ áp dụng lên vợt cầu lông dựa theo nguyên lí khí động học. Công nghệ này tiết kiệm năng lượng cho người chơi vung vợt với tốc độ ra vợt mạnh và nhanh, phù hợp cho người chơi yêu thích khả năng chuyển đổi nhanh giữa lối tấn công và phòng thủ. Theo nghiên cứu thống kê thì TURBO CHARGING TECHNOLOGY giúp cải tiến tốc độ vung vợt tăng lên 3%, dẫn đến tốc độ đập bóng tăng lên đáng kinh ngạc 3,5%.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Lining TURBO CHARGING TECHNOLOGY

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ TURBO CHARGING TECHNOLOGY

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng