TRANS FORCE FRAME

4 tháng trước, lúc 09:35
VNBSports

TRANS FORCE FRAME là công nghệ được tích hợp trên mặt khung của vợt cầu lông Mizuno Fortius. Công nghệ khung vợt này giúp truyền năng lượng trực tiếp tới quả cầu khi tiếp xúc cho ra quả cầu bay với tốc độ cao nhất.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Mizuno TRANS FORCE FRAME

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ TRANS FORCE FRAME

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng