SWING WEIGHT HEAD HEAVY

5 tháng trước, lúc 14:23
VNBSports

SWING WEIGHT HEAD HEAVY là công nghệ nổi trội áp dụng lên đầu vợt cầu lông Lining. Công nghệ đặc biệt phát minh cho phép vợt truyền trực tiếp toàn bộ lực của bạn cùng với trọng lượng vợt vào các cú đánh của bạn, giúp bạn có thêm lợi thế về sức tấn công và khả năng kết liễu đối phương trong các quả đập cầu cháy sân.

Công nghệ vợt cầu lông Lining SWING WEIGHT HEAD HEAVY

 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng