STABILIZED TORSION ANGLE

8 tháng trước, lúc 10:24
VNBSports

STABILIZED TORSION ANGLE là công nghệ áp dụng lên vợt cầu lông Lining. Công nghệ này cải thiện hiệu suất chống xoắn hiệu quả, khung sẽ được ổn định nhanh chóng ngay cả khi điểm đánh lệch khỏi điểm ngọt. Nó giúp tạo ra đòn tấn công chất lượng cao và hiệu quả hơn.

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng