SPEED- ASSIST BUMPER

5 tháng trước, lúc 15:55
VNBSports

SPEED- ASSIST BUMPER là công nghệ bổ sung tốc độ của Yonex lên khung vợt. Công nghệ này trang bị một vòng đệm chứa vật liệu có độ cứng cao, có khả năng chống cong vênh, và được gắn vào phần dưới của khung để giảm độ cong của khung, từ đó giúp cải thiện hiệu suất đập cầu.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex SPEED- ASSIST BUMPER

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ SPEED- ASSIST BUMPER

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng