SHARP WIND

5 tháng trước, lúc 11:36
VNBSports

SHARP WIND là công nghệ của nhà Lining được tích hợp vào khung vợt cầu lông nhằm hạn chế lực cản của gió, từ đó gia tăng tốc độ vung vợt. Điều này rất có lợi cho các tay vợt thích lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Lining SHARP WIND

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng