REVOLUTIONARY TITANIUM T-JOINT

8 tháng trước, lúc 14:04
VNBSports

REVOLUTIONARY TITANIUM T-JOINT là công nghệ được phát triển bởi hãng Mizuno với vật liệu Titan được áp dụng tại khu vực chữ T để gia tăng tính bền vững, giảm các tác động xoắn ở cả khung vợt và thân vợt, mang lại tính thống nhất cao cho toàn bộ tổng thể của cây vợt. Công nghệ này cũng góp phần đem lại độ ổn định và kiểm soát tốt hơn trong mỗi cú đánh.

công nghệ REVOLUTIONARY TITANIUM T-JOINT của vợt cầu lông Mizuno

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng