REINFORCED BRIDGE

3 tháng trước, lúc 14:25
VNBSports

REINFORCED BRIDGE là công nghệ được trang bị trên các cây vợt cầu lông Mizuno với cấu trúc khung vợt dạng hình cầu ở gần điểm chữ T với 2 lớp, củng cố độ bền vững, gia tăng tính ổn định và giảm thiểu các tác động xoắn khung.

công nghệ REINFORCED BRIDGE của vợt cầu lông Mizuno

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ REINFORCED BRIDGE

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng