REBOUND TRANSITION CONSTRUCTION (R.T.C)

5 tháng trước, lúc 09:50
VNBSports

REBOUND TRANSITION CONSTRUCTION (R.T.C) là công nghệ khung vợt của VICTOR mang đến cấu trúc bật lại. Với “điểm bật lại” đã được các nhà nghiên cứu kiểm nghiệm trên các phần cụ thể của khung vợt, làm tăng độ phản lực của mặt vợt vào quả cầu để tạo ra sức mạnh và vận tốc lớn hơn trong các cú đánh của bạn.

 

 

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ REBOUND TRANSITION CONSTRUCTION (R.T.C)

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng