PYROFIL

3 tháng trước, lúc 10:27
VNBSports

PYROFIL là công nghệ của hãng Victor sử dụng sợi carbon và vật liệu tổng hợp. Đây là vật liệu tiên tiến siêu nhẹ của Nhật Bản giúp vợt có khả năng hấp thụ sốc tuyệt vời và tăng cường khả năng kiểm soát.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Victor PYROFIL

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng