OVAL HEAD

5 tháng trước, lúc 14:22
VNBSports

OVAL HEAD là công nghệ khung tiêu biểu của VICTOR được tối ưu hóa trong cấu trúc khung OVAL. Công nghệ này giúp giảm thiểu ảnh hưởng của lực cản gió, từ đó chuyển đổi năng lượng dễ dàng hơn.

công nghệ vợt cầu lông Victor OVAL HEAD

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng