Nữ đánh thế này thì Ad xin tình nguyện "ôm lưới" ! <3

20-06-2022 14:15
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Một buổi đánh tập nhẹ nhẹ của tuyển thôi mà..có cần chị ấy phải đập thế không ? 

Có chị ấy trong đội thì "xanh" cả team luôn rồi !  Cựu tuyển đấy các bạn ạ ! 
Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng