NEW BUILT-IN T-JOINT

5 tháng trước, lúc 15:07
VNBSports

NEW BUILT-IN T-JOINT là công nghệ tiên tiến của Yonex được áp dụng nhiều lên các dòng vợt cầu lông Yonex. Công nghệ sử dụng chất liệu nhựa nhẹ áp dụng lên phần chữ T của khung vợt giúp tăng khả năng ổn định của quả cầu trên lướitối đa hóa sức mạnh và khả năng kiếm soát cầu.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex NEW BUILT-IN T-JOINT

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng