Khán giả đã làm huyền thoại của chúng ta mất phương hướng..

04-06-2022 00:57
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Không thể chịu đựng sức nóng quá lớn từ khán đài...

Và..anh ấy đã lạc đường bay trong trận này... 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng