ISOMETRIC

5 tháng trước, lúc 09:36
VNBSports

Công nghệ ISOMETRIC được phát minh bởi Yonex để tối đa hoá vùng đánh cầu hiệu quả và giờ nó trở thành tính năng hàng đầu thế giới đối với vợt cầu lông của Yonex. Đầu vợt có hình dạng vuông có nghĩa là có nhiều dây hơn cắt nhau ở các góc vợt, làm cho khu vực đánh cầu hiệu quả lớn hơn.
Yonex tiếp tục phát triển và nâng cao sức mạnh của ISOMETRIC giảm bớt khu vực "chết" xung quanh mép ở các cây vợt thông thường. Tạo ra vùng chạm cầu hiệu quả lớn hơn nhiều so với các loại vợt khác.

 

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Yonex ISOMETRIC

 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng