INTERNAL T-JOINT

3 tháng trước, lúc 17:37
VNBSports

Internal T-Joint là công nghệ của hãng Victor với khớp chữ T nguyên khối cho phép lực truyền từ vợt vào cầu được bảo toàn nguyên vẹn.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Victor INTERNAL T-JOINT

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng