HYPER SLIM SHAFT

5 tháng trước, lúc 15:15
VNBSports

HYPER SLIM SHAFT là công nghệ đũa vợt được thiết kế bởi nhà Yonex đem lại khả năng cắt khí và tạo ra sức mạnh nhanh chóng. 

Công nghệ vợt cầu lông Yonex HYPER SLIM SHAFT

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng