HORIZONTAL-A CONCEPT

5 tháng trước, lúc 15:08
VNBSports

HORIZONTAL-A CONCEPT là công nghệ khung nổi bật của Yonex tạo ra điểm tiếp xúc lớn hơn ở đầu khung vợt trong một thiết kế nhỏ gọn.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex HORIZONTAL-A CONCEPT

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ HORIZONTAL-A CONCEPT

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng