HIGH-TOUGHNESS KINETIC FIBER

3 tháng trước, lúc 14:53
VNBSports

HIGH-TOUGHNESS KINETIC FIBER là công nghệ hỗ trợ khung của VICTOR. Công nghệ sử dụng chất liệu với khả năng hấp thụ sốc và độ dẻo linh hoạt, giữ cho khung vừa đàn hồi vừa bền khi bị biến dạng dưới sức căng của lưới vợt, đồng thời cải thiện hiệu suất hấp thụ sốc khi tiếp xúc cầu.

công nghệ vợt cầu lông Victor HIGH-TOUGHNESS-KINETIC-FIBER

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng