HARD CORED TECHNOLOGY

5 tháng trước, lúc 09:45
VNBSports

Lấy cảm hứng từ máy bay trực thăng quân sự, công nghệ HARD CORED TECHNOLOGY mang lại cấu trúc nhiều lớp được làm bằng sợi carbon và vật liệu tổng hợp, giúp giảm thiểu kích thước vật liệu, tăng cường cảm giác cầu và đạt tới hiệu suất tối đa cho khung vợt cầu lông Victor.

công nghệ vợt cầu lông Victor HARD CORED TECHNOLOGY

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng