FRTP TECH

5 tháng trước, lúc 17:33
VNBSports

FRTP TECH là công nghệ chất liệu của hãng Lining được áp dụng lên khung vợt cầu lông. Thế hệ sợi carbon mới có mô đun cao và độ đàn hồi cao, kết hợp với công nghệ độc đáo của Li Ning giúp thay đổi hiệu suất uốn của vợt và nâng cao hiệu suất tấn công của vợt thông qua dữ liệu đo được của người chơi và điều chỉnh liên tục.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Lining FRTP TECH

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng