EXTRA SLIM SHAFTS

8 tháng trước, lúc 15:15
VNBSports

EXTRA SLIM SHAFTS là công nghệ được thiết kế bởi nhà Yonex tạo nên đũa vợt mỏng để cắt khí và tạo ra sức mạnh nhanh chóng cho mỗi cú đập và sự linh hoạt trong những pha phản tạt, phòng thủ với nhịp độ nhanh.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex EXTRA SLIM SHAFTS

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng