ENGINEERED ELEVATED RIDGES

2 tháng trước, lúc 15:47
VNBSports

ENGINEERED ELEVATED RIDGES là công nghệ được áp dụng lên vành khung vợt cầu lông Mizuno, nó cho phép người chơi có những cú đánh trả nhanh hơn nhưng không ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát cầu.

công nghệ ENGINEERED ELEVATED RIDGES của vợt cầu lông Mizuno

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ ENGINEERED ELEVATED RIDGES

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng