EIGHT ZERO - 80

3 tháng trước, lúc 14:23
VNBSports

EIGHT ZERO - 80 là công nghệ độc đáo của Lining được phát triển thông qua hệ thống 80 lỗ gen phân bố đều trên khung vợt.

Hệ thống 80 lỗ gen cho phép phân bố dây đồng đều và giảm ma sát giữa dây ngang và dây dọc, đồng thời cũng giảm thời gian xâu chuỗi lại. Việc tăng cường mật độ dây sẽ giúp việc kiểm soát và điều cầu chuẩn xác hơn nhưng ngược lại sẽ giảm đi độ thanh thoát khi phát cầu do bề mặt tiếp xúc của cầu bị tăng lên.

công nghệ vợt cầu lông Victor EIGHT ZERO - 80

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng