DYNAMIC-SWORD

5 tháng trước, lúc 13:08
VNBSports

DYNAMIC-SWORD là công nghệ khung nổi bật của hãng Victor. Dựa trên nguyên lý khí động học, DYNAMIC-SWORD được nâng cấp hơn so với công nghệ SWORD trước đó.

Bằng cách điều chỉnh các vị trí khác nhau trên khung cho phù hợp, công nghệ này cho thiết kế vị trí 12 và 6 giờ hướng vào trong; vị trí 3 và 9 giờ được làm hướng ra ngoài. Cấu trúc khung có diện tích mặt cắt lớn hơn cho khả năng kiểm soát và linh hoạt tốt hơn.

Công nghệ vợt cầu lông Victor DYNAMIC-SWORD

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ DYNAMIC-SWORD

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng