DYNAMIC OPTIMUM FRAME

5 tháng trước, lúc 17:33
VNBSports

DYNAMIC OPTIMUM FRAME là công nghệ của hãng Lining áp dụng lên khung vợt cầu lông. Công nghệ thiết kế tối ưu hóa giúp điểm ngọt kéo dài lên trên và điểm đánh được di chuyển cao hơn. Khu vực phòng thủ hiệu quả được mở rộng để có thể cải thiện tốc độ đánh đáng kể, tạo ra các pha đập cầu chính xác và nhanh hơn. Bên cạnh đó thì nó còn giúp hạn chế các pha đánh trượt cầu của người chơi.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Lining DYNAMIC OPTIMUM FRAME

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng