Dyna Eyelet Wrap

3 tuần trước, lúc 10:10
VNBSports

Dyna Eyelet Wrap là công nghệ tạo ra cảm giác xỏ giày vừa vặn, nhờ cấu trúc lỗ gắn dây vào các đường cắt lớn trên phần upper của giày cầu lông MIZUNO.

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng