DUORA GROMMET DESIGN

5 tháng trước, lúc 15:44
VNBSports

DUORA GROMMET DESIGN là công nghệ nổi tiếng của Yonex trang bị 8 vòng đệm liên kết được làm với độ dày khác nhau ở hai bên khung vợt. Các vòng đệm trên sẽ tăng độ cắn mặt vợt và tạo lực lớn hơn lên quả cầu. Những lỗ gen ở cạnh bên cứng hơn sẽ kéo dây vợt mạnh hơn để có được sức mạnh gia tăng. 

Công nghệ vợt cầu lông Yonex DUORA GROMMET DESIGN

 

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ DUORA GROMMET DESIGN

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng